تمرکز کردن رو همیشه موردی معرفی کردن که جزو کارهایی که درک بالا میخواد و مسلما سخته.

اما تمرکز کردن از نظر من به هیچ وجه سخت نیست و فقط رابطه ای میخواد که با سوژه ارتباط برقرار کنه و بهت قدرتی رو بده

که بتونی به خاطر اون سوژه تمرکز کنی.

همیشه با هدف میشه تمرکز کرد.

با یه انرژی شدید و احساس موج های دور و بر

بازی با ذهن و دیدن بُعد های دیگه با نگاه دیگه


منبع : Like dark moon |dying failed
برچسب ها : تمرکز